POLITYKA PRYWATNOŚCI

wersja obowiązująca od dnia 11.08.2022


Korzystamy z cookies. Tutaj masz możliwość dopasować swoje ustawienia:

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Kto jest administratorem strony internetowej www.cvhero.com?

Administratorem strony internetowej jest Lebenslauf.de GmbH z siedzibą w Hameln (Niemcy), Deisterstraße 20, 31785 Hameln, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hanowerze (Niemcy), pod numerem HRB 216 458; Identyfikator VAT: DE317176325, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000,00 EUR, (czyli: my).

DANE OSOBOWE

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lebenslauf.de GmbH z siedzibą w Hameln (Niemcy), Deisterstraße 20, 31785 Hameln, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hanowerze (Niemcy), pod numerem HRB 216 458; Identyfikator VAT: DE317176325, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000,00 EUR, telefon: +48 22 153 04 83, e-mail: politykaprywatnosci@cvhero.com.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PODAJESZ?

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania Czas przechowywania danych
zawarcie i wykonanie umowy imię, nazwisko, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
formularz kreatora CV dane niezbędne do przygotowania CV wybranego przez Użytkownika, takie jak w szczególności: imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, wykształcenie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
założenie i prowadzenie konta imię, nazwisko, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
newsletter adres email, imię, nazwa użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta).

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć w tabelce poniżej.

PODMIOT CEL
Synatix GmbH z siedzibą w Hameln (Niemcy) Usługi hostingowe
Hetzner Online GmbH z siedzibą w Gunzenhausen, (Niemcy) Dostawca kolokacji
Steuerberater Emmel z siedzibą w Hameln (Niemcy) Usługi księgowe
Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA Zrealizowanie płatności
Paypal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie płatności
PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu Zrealizowanie płatności
PKO BP. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie płatności
APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Gdańsku Prezentacja Świadectwa Zgodności za pośrednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl
Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii Określanie profilu Klientów – Google AdSense oraz Google Adwords
Google Ireland Ltd .z siedzibą w Irlandii Analizowanie aktywności Klientów
Google Ireland Ltd. (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi
Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii Popularyzacja Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com
Instagram LLC. z siedzibą w USA Popularyzacja Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com
Microsoft Corporation z siedzibą w USA Ułatwienie komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Internetowego przy wykorzystaniu narzędzia skype.com

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej.

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE OTRZYMUJEMY OD INNYCH ADMINISTRATORÓW DANYCH (NP. FACEBOOKA)

Nasz serwis internetowy umożliwia:

W takich wypadkach, otrzymujemy Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, a od serwisów dostarczających te funkcjonalności, tj: Facebook, Twitter, WhatsApp. Aby umożliwić Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, poniżej zamieszczamy informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

 1. Kategorie odnośnych danych osobowych

  Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które opublikowałaś/opublikowałeś w swoim profilu w serwisie Facebook, Twitter, WhatsApp, przede wszystkim imię, nazwisko, nick , adres e-mail i wizerunek).

 2. Źródło pochodzenia danych osobowych

  Twoje dane osobowe pochodzą z serwisu:

  • Facebook, którego administratorem jest Facebook Ireland Ltd .,
  • serwisu Twitter którego administratorem jest Twitter International Company
  • WhatsApp, którego administratorem jest WhatsApp Ireland Limited.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy przetwarzane będą w następujących celach:

  Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania Czas przechowywania danych
  udostępnienie treści na Twoim profilu na Facebooku imię, nazwisko, wizerunek Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści serwisu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Facebook do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  udostępnienie treści na Twoim profilu na Twitterze nick, wizerunek Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści serwisu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Twitter do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  udostępnienie treści na Twoim koncie w serwisie WhatsApp imię, nazwisko, wizerunek, numer telefonu Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści serwisu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu WhatsApp do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 4. Odbiorcy danych osobowych

  Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć w tabelce poniżej.

  PODMIOT CEL
  Synatix GmbH z siedzibą w Hameln (Niemcy) Usługi hostingowe
  Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii Popularyzacja Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com
  Twitter International Company z siedzibą w Irlandii Popularyzacja Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Twitter.com
  WhatsApp Ireland Limited z siedzibą w Irlandii Popularyzacja Serwisu Internetowego za pomocą mobilnej aplikacji WhatsApp
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

  Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji.

 6. Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

  W celu korzystania z wtyczki Facebooka, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Facebook Inc.

  Facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

  W celu korzystania z wtyczki Twittera, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Twitter, Inc.

  Twitter Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

  W celu korzystania z wtyczki WhatsApp, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery WhatsApp Ireland Limited.

  WhatsApp wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO masz prawo do:

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do:

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: politykaprywatnosci@cvhero.com.

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter”, możesz z niego zrezygnować za pomocą linka znajdującego się w wiadomościach mailowych otrzymywanych w ramach newslettera.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Więcej informacji znajdziesz .

Korzystanie z oferty e-mail oraz „Newsletter”.

Korzystanie z oferty „Newslettera” rozpoczyna się poprzez potwierdzenie subskrypcji newsletter.

Korzystanie z usługi „Newsletter” jest nieodpłatne i bezterminowe. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Newsletter zawiera informacje związane z działalnością Usługodawcy (korzyści konta „Premium”, promocje, nowości i informacje o naszej firmie).

Dane podane podczas subskrypcji newslettera przesyłane są do administratora danych. Aby zapobiec zapisywaniu się do Newslettera oraz rejestracji na cvhero.com przez osoby trzecie, korzystamy z procedury Double-Opt-In wraz z logowaniem. Z tego powodu rejestracja do konta oraz do subskrypcji newslettera musi być potwierdzona poprzez kliknięcie linka potwierdzającego wysłanego w osobnym mailu. Ponadto zostają sporządzane protokoły subskrypcji newslettera w celu udokumentowania procesu rejestracji (zgodnie z wymogami prawnymi). Protokoły te zawierają takie informacje jak adres IP oraz czas rejestracji i jej potwierdzenia. W przypadku rejestracji konta na cvhero.com, za pomocą procedury Double-Opt-in, istnieje możliwość subskrypcji newsletter na podstawie procedury Single-Opt-in, znajdującego się w obszarze dane osobowe. Ma to na celu zapobieganie niedozwolonego korzystania z usług lub adresu mailowego przez osoby trzecie.

Podane dane nie są przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem prawnego obowiązku przekazania danych. Dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do wysyłki newslettera i e-maili transakcyjnych.

Rezygnacja z usługi „Newsletter” jest możliwa w każdej chwili poprzez kliknięcie linku znajdującego się na końcu każdego newslettera bądź poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania na adres Usługodawcy. W przypadku rezygnacji z newslettera wszystkie dane osobowe zostaną usunięte. Zgoda na przechowywanie danych osobowych może zostać również wycofana w dowolnym momencie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych po zapisaniu się do newslettera przez użytkownika jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Korzystanie z usług Sendinblue

Celem korzystania z usług Sendinblue jest wysyłka newsletterów oraz e-maili transakcyjnych. Usługodawcą jest firma Sendinblue GmbH, z siedzibą w Niemczech, adres Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy. Sendinblue organizuje i analizuje wysyłkę newsletterów oraz e-maili transakcyjnych. Dane podane podczas zapisu do newslettera są przechowywane na serwerach Sendinblue w Niemczech. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na analizę newslettera przez firmę Sendinblue jest zmuszony do zrezygnowania z newslettera. Rezygnacja jest możliwa w każdej chwili poprzez kliknięcie linka znajdującego się w każdym newsletterze. Do celów analizy, wraz z wysyłaną wiadomością e-mailową, wysyłany jest tzw. piksel śledzący, który po otwarciu wiadomości e-mailowej łączy się z serwerami Sendinblue. Za pomocą tagu śledzącego można ustalić, czy wiadomość z newsletterem lub e-mail transakcyjny został otwarty. Ponadto Sendinblue pozwala nam określić, czy i które linki znajdujące się w newsletterze lub e-mailu transakcyjnym zostały kliknięte. Wszystkie wysyłane linki w wiadomościach e-mailowych są tak zwanymi linkami śledzącymi, które umożliwiają liczenie kliknięć.

Podstawa prawna: Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Odbiorca: Odbiorcą danych jest Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy. Zawarta umowa z Sendinblue o przetwarzanie danych zobowiązuje Sendinblue do ochrony danych osobowych naszych użytkowników i zakazuje ujawnianie danych osobowych osobom trzecim.

Przekazywanie danych poza EOG i organizacjom międzynarodowym: Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej.

Czas trwania: Dane podane przez Użytkownika w ramach zgody na otrzymywanie newslettera będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera, a po rezygnacji z newslettera zostaną one usunięte z serwerów Sendinblue. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail itp. dla strefy członkowskiej) pozostają nienaruszone.

Wycofanie zgody: Użytkownik ma w każdej chwili prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na już przetworzone dane osobowe.

Więcej informacji na temat ochrony danych: Więcej informacji można znaleźć w Informacjach na temat ochrony danych osobowych na stronie Sendinblue: https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/ Więcej informacji na temat ochrony danych w Sendinblue można znaleźć pod następującym linkiem: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego. Tutaj możesz przejrzeć lub dopasować zgody na zbieranie cookies.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).