2020 | czas czytania: 13 minut

Analiza potencjału, czyli jak wyłowić do CV najcenniejsze umiejętności

Jakie kluczowe kompetencje wpisać do CV, by zainteresować nimi pracodawcę? Wszystko na temat analizy potencjału.

Analiza potencjału

W zasadzie za pojęciem analiza potencjału kryją się różne procesy, które z jednej strony prowadzą do sprawdzenia przez danego pracodawcę potencjału związanego z firmą w sensie osiągniętej efektywności kandydata czy jego pozycji na rynku, jak również zasobu wiedzy, umiejętności, motywacji i innych cech istotnych z punktu widzenia danego stanowiska. Dzięki temu przedsiębiorstwa dają sobie najlepsze szanse, by w jak największym stopniu umiejętności i zainteresowania kandydata pasowały do profilu osoby przewidzianej na wakat.

Z perspektywy osoby ubiegającej się o pracę wygląda to podobnie: samodzielnie wykonana analiza własnego potencjału jest nie tylko wyznacznikiem przy wyborze określonych ogłoszeń o pracę, lecz jednocześnie narzędziem umożliwiającym zdobycie długotrwałego zatrudnienia. Ponadto rzetelnie przeprowadzona samoocena zdecydowanie ułatwi przygotowanie jak najlepszych dokumentów do podania o pracę oraz pozwoli profesjonalnie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nawet najlepszy kreator CV nie pomoże Ci wykreować dobrego życiorysu bez odpowiedniej treści.

Zarówno specjalistom z działu personalnego, jak i Tobie zależy na tym, by wychwycić te kluczowe kompetencje, które wyróżniają Cię od innych kandydatów na dane stanowisko. Analiza potencjału ułatwi Ci właściwe ukierunkowanie się w stronę odpowiedniego dla Ciebie miejsca pracy. Natomiast firmy mogą dzięki niej wyłowić odpowiednie mocne strony, przydatne umiejętności i fachowość.

Analiza potencjału jako samoocena

Zanim jeszcze rekruter w Twojej wymarzonej firmie zajmie się oceną Twoich umiejętności, powinieneś najpierw Ty ją sam przeprowadzić.

Udzielenie odpowiedzi na niby proste na pierwszy rzut oka pytania mogą w praktyce przysporzyć trudności. Różne czynniki mogą na to wpływać, ponieważ nie zawsze przebieg kariery zawodowej wynika z całkowicie niezależnie od nas podejmowanych decyzji życiowych. Nasza biografia jest w wielu momentach życia uzależniona od zewnętrznych czynników, jak oczekiwania naszego otoczenia czy też możliwości, jakie oferuje. Ocena własnych mocnych i słabych stron powinna zatem być zarówno krytyczna, jak i rzetelna – w końcu chodzi tu o Twoją kandydaturę.

Samoocena – Postaw sobie następujące pytania:

Po samoocenie – pytania, na które należy szczerze i poważnie odpowiedzieć:

Dokonując takiej analizy potencjału, stworzysz podstawę do dalszego opisu Twoich kompetencji. Jednocześnie powyższe pytania przysłużą się przy określaniu własnych plusów i minusów ponad te, które wymieniamy w naszym CV w pozycji "Kompetencje i umiejętności".

Różnorodne obszary kompetencji

Oprócz oceny aspektów, które należą do tzw. kanonu zgodności z profilem stanowiska, m.in. znajomości języków obcych czy obsługi komputera, analiza potencjału ma na celu wyszukanie takich umiejętności i talentów, które wykraczają ponad standardy. Te metody wykorzystuje się także w ramach wewnątrzfirmowych analiz potencjału i rozwoju pracowników, dlatego też możesz pewne elementy dopasować do swoich potrzeb.

Na przykład w przypadku kompetencji metodologicznych. Obejmują one rozumienie zależności wewnątrz danego przedsiębiorstwa, rozpoznawanie deficytów i opracowywanie odpowiednich propozycji rozwiązań. Oczywiście osoba z zewnątrz nie zawsze potrafi udzielić odpowiedzi w przypadku konkretnej sytuacji danej firmy, jednak ta cecha jest bardzo ważna. Zarówno dla rekruterów, jak i kandydatów jest to często abstrakcyjna sytuacja, która ma na celu rozpoznanie umiejętności do metodycznego myślenia. W życiorysie możesz ją umiejętnie uwidocznić za pomocą opisu swoich dotychczasowych obowiązków czy też hobby.

Ponadto potencjał w poniżej wymienionych obszarach jest bardzo ważny i pożądany:

Trudność analizy potencjału polega na tym, że badane kompetencje są w pewnym sensie „miękkie”. Oznacza to, że są one trudne do uchwycenia i bezwzględnego ocenienia. W ramach większości z wyżej wymienionych kompetencji można wyszczególnić różne predyspozycje i cechy, by w ostateczności otrzymać całkowity obraz pożądanych soft skills, czyli umiejętności miękkich. Pod tym względem wymagania wobec kandydata opisane w ogłoszeniu są bardzo istotną pomocą. Zarówno firmy, jak i kandydaci mogą zatem skoncentrować się na kompetencjach najbardziej pasujących do przyszłych obowiązków na danym stanowisku.

Określ swoje umiejętności

Fundamentalnej analizie własnego potencjału, która służy przede wszystkim indywidualnemu określeniu własnej pozycji, powinno poświęcić się wystarczająco dużo czasu. Katalog umiejętności personalnych, często wymienianych w ofertach pracy, może być dość obszerny.

Do tego dochodzą szczególne wymagania, które wynikają z połączenia różnych kryteriów trudnych do jednoznacznego wskazania, a przez to odgrywających istotną rolę przy wyborze kandydatów. Umiejętności nie da udowodnić się czarno na białym tak jak fachowej wiedzy czy kwalifikacji zawodowych. Tym bardziej ważne jest, by przygotować się na pytania w tym zakresie i uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony.

Lista umiejętności obejmuje:

Lista zawiera najczęściej oczekiwane przez pracodawców wymagania dotyczące umiejętności personalnych. Nie oznacza to, że inne także nie mogą być dla Ciebie ważne. Dlatego też powinny zostać uwzględnione w analizie Twojego potencjału. Spróbuj w poszczególnych punktach określić, w jakim stopniu posiadasz daną umiejętność (pomocna może być lista kontrolna).

Pożądane umiejętności miękkie

Rzetelna ocena podstawowym założeniem

Nie chodzi o to, by we wszystkich obszarach osiągnąć najlepsze oceny. Szczere podejście skutkuje wyłowieniem także słabości, ale w ostateczności to też jest celem analizy potencjału. Nawiasem mówiąc, sensowną drogą do uzyskania obiektywnego wyniku jest zaczerpnięcie opinii rodziny i przyjaciół z założeniem oczywiście, że będzie ona bezstronna.

Ponadto pomocne mogą okazać się przykłady, które są dowodem i uzasadnieniem danej oceny. Zaletą tego podejścia jest fakt, że posiadane umiejętności nie są wówczas pustymi, abstrakcyjnymi słowami, lecz znajdują potwierdzenie w konkretnej sytuacji wziętej z życia.

Dodatkowo procedura ta działa jak dobre ćwiczenie: łatwiej wówczas z kontekstu wydobyć mocne strony do tworzenia CV, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz oprzeć się na tej analizie bez konieczności uczenia się na pamięć gotowych odpowiedzi. Dzięki temu nie musisz wówczas obawiać się podchwytliwych pytań – nawet tych o Twoje słabości – i jednocześnie przedstawiasz autentyczny obraz swojej osoby.

Wykorzystaj w pełni cały potencjał

Potencjału osobistego nie definiuje się wyłącznie w kontekście pracy zawodowej, dlatego też prezentowane CV zwykle wykracza poza ten obszar. Dlatego też warto spojrzeć w szerokim spektrum poza codzienną pracę i rutynę i znaleźć mocne strony, które przejawiają się w różnych sytuacjach życiowych. Nie stracisz tym na swojej wartości w oczach rekrutera.

Przykładowo zaangażowanie w klubie sportowym czy praca jako wolontariusz świadczą o umiejętności pracy w zespole, czy wrażliwości społecznej. W zależności od stanowiska mogą także w pewnym stopniu być dowodem na talent organizacyjny, umiejętność rozwiązywania konfliktów, czy nawet zdolności przywódcze.

Analizując swój potencjał zadaj sobie zatem pytanie, jakie mocne strony zdobyłeś. Pamiętaj, aby aplikując na konkretne stanowisko na pierwszym miejscu umieścić te umiejętności, które najbardziej pasują do danego profilu. Chociaż posiadanie różnorodnych silnych stron nie jest wadą, jednak nigdy nie jest tak, że wszystkie są wymagane.

Analiza umożliwia Ci jak najlepsze dopasowanie wymagań na dane stanowisko z Twoimi indywidualnymi kompetencjami i umiejętnościami, a tym samym prowadzi Cię w kierunku zawodowego rozwoju.

Znasz już nasz kreator CV online? Stwórz perfekcyjne podanie o pracę w kilka minut!

1 Oceny

Bewertungsstern Bewertungsstern Bewertungsstern Bewertungsstern Bewertungsstern Ø 5,0

Jak Ci się podobał ten artykuł?

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, to zainteresują Cię również te artykuły:

Soft Skills w podaniu o prace

Soft Skills czyli umiejętności miękkie w podaniu o pracę

2020 | czas czytania 10 minut

Czy umiejętności miękkie są ważne dla pracodawców? Jak je zaprezentować w CV? Sprawdź, jakie znaczenie mają tzw. Soft Skills w życiu zawodowym?