2023 | czas czytania: 9 minut

Przykład List motywacyjny nauczyciela/nauczycielki

Praktyczne porady i przykłady listu motywacyjnego dla nauczyciela / nauczycielki.
Przeczytaj co warto umieścić w podaniu o pracę w szkole.

Przykład list motywacyjny nauczyciel:ka

List motywacyjny na stanowisko nauczyciela/nauczycielki musi być staranny i profesjonalny, a jednocześnie powinien on eksponować kompetencje niezbędne do pracy w sektorze edukacji. Zadaniem dokumentów rekrutacyjnych jest przekonanie przyszłego pracodawcy o szerokiej wiedzy oraz odpowiednim przygotowaniu pedagogicznym kandydata/kandydatki do pracy.

List motywacyjny – nauczyciel:ka – dane osobowe

List motywacyjny dla nauczyciela/nauczycielki ma ściśle określoną strukturę. Standardowo na początku dokumentu, po prawej stronie, trzeba umieścić datę oraz miejscowość. Następnie po stronie lewej powinny znaleźć się dane kandydata do pracy – jego imię i nazwisko, miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail, a poniżej, ale po stronie prawej – dane firmy (tym przypadku placówki edukacyjnej, która prowadzi rekrutację). W przypadku listu motywacyjnego nauczyciela/nauczycielki nie wolno zapomnieć o podaniu imienia i nazwiska dyrektora/dyrektorki instytucji, do którego/której adresowane jest pismo.

Szablon CV z nagłówkiemCV z nagłówkiem

Modne symbole dopasowane do zawodu nauczyciel tworzą oryginalny CV wraz z listem motywacyjnym. Stwórz eleganckie CV i list motywacyjny w 5 minut.

Wybieram ten szablon CV

Wstęp listu motywacyjnego na nauczyciela/nauczycielkę

Niezależnie od tego, czy jest to list motywacyjny nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela dyplomowanego, czy wspomagającego, dokument należy napisać według pewnego ogólnie przyjętego standardu. Powinno się go rozpocząć od zwrotu grzecznościowego:

Ponadto we wstępie listu motywacyjnego dla nauczyciela/nauczycielki trzeba wyjaśnić, o jakie stanowisko stara się kandydat:ka, oraz opowiedzieć, co zadecydowało o rekrutacji do danej placówki edukacyjnej.

Środkowa treść dokumentu jest najważniejsza

W rozwinięciu należy zawrzeć informacje na temat wykształcenia, co w branży edukacyjnej okazuje się szczególnie ważne, a także dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz umiejętności, zarazem nie powtarzając słowo w słowo informacji podanych w CV. Jeśli w curriculum vitae wymieniono dotychczas pełnione stanowiska w instytucjach edukacyjnych, w liście motywacyjnym nauczyciel:ka możne szerzej opisać swoje obowiązki i osiągnięcia związane z zatrudnieniem.

Gdy w CV nauczyciela / nauczycielki wypisano umiejętności istotne na danym stanowisku, w liście motywacyjnym dla warto przedstawić przykłady z przeszłości, kiedy rzeczone kompetencje rzeczywiście się przydały. Natomiast jeśli chodzi o wykształcenie, w liście motywacyjnym powinno się rozwinąć informacje zawarte w curriculum vitae. Warto tu opisać, jaki tytuł oraz specjalizację uzyskano na danym kierunku studiów, dlaczego wybrano właśnie taką ścieżkę oraz czy osiągnięto jakieś sukcesy wynikające z działalności dodatkowej.

Jak zakończyć list motywacyjny?

Niezależnie od tego, czy chodzi o list motywacyjny nauczyciela dyplomowanego/nauczycielki dyplomowanej, czy o aplikację na stanowisko w przedszkolu, zakończenie wygląda bardzo podobnie. Formułka zawarta na samym dole dokumentu powinna wyrażać gotowość kandydata/kandydatki do podjęcia pracy na nowym stanowisku. Dodatkowo na końcu muszą się znaleźć: zwrot grzecznościowy, np. „Z wyrazami szacunku”, imię i nazwisko aplikującego/cej oraz własnoręczny podpis.

List motywacyjny – wzór – nauczyciel:ka

Wzór listu motywacyjnego nauczycielki matematyki z doświadczeniem w tym zawodzie:

Wzór listu motywacyjnego nauczyciel:kaPowyższy list motywacyjny nauczyciele / nauczycielki został stworzony przy pomocy szablonu CV paskiem po prawej stronie.

List motywacyjny – nauczyciel:ka bez doświadczenia – wzór

W tym przypadku warto opisać aktywność podejmowaną w trakcie studiów, gdyż każda dodatkowa inicjatywa podnosi atrakcyjność kandydata/kandydatki w oczach przyszłego pracodawcy.

Wzór listu motywacyjnego nauczyciel:ka bez doświadczeniaPowyższy list motywacyjny nauczyciela /nauczycielki został stworzony przy pomocy szablonu CV z nagłówkiem.

List motywacyjny – nauczyciel:ka wspomagający:a

Powyższe wzory dotyczą aplikacji na stanowisko nauczyciela/nauczycielki matematyki – z doświadczeniem i bez doświadczenia. Jak napisać list motywacyjny dla nauczyciela wspomagającego/nauczycielki wspomagającej, czyli osoby, która pomaga podopiecznemu/ej (np. osobie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu) w dostosowaniu się do otaczającej go rzeczywistości? Dokument wygląda podobnie, z tym że dodatkowo należy w nim wyeksponować przygotowanie kandydata/kandydatki w zakresie pedagogiki specjalnej.

List motywacyjny – nauczyciel:ka przedszkola

Jeśli zaś chodzi o list motywacyjny nauczyciela/nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, trzeba w nim podkreślić kierunkowe wykształcenie wyższe wraz z przygotowaniem pedagogicznym na jednym z wymienionych kierunków: wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńcza. Dużym atutem okaże się również kreatywność oraz doświadczenie w zakresie animacji kulturowo-społecznej, dlatego warto wspomnieć w liście motywacyjnym o wszelkich tego typu inicjatywach podejmowanych z sukcesem w przeszłości.

List motywacyjny – nauczyciel:ka WF-u

Aplikacja na stanowisko nauczyciela/nauczycielki WF-u jest możliwa pod warunkiem, że kandydat:ka ukończył:a Akademię Wychowania Fizycznego lub studia podyplomowe, a także ma odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. W przypadku osób z dużym doświadczeniem każde osiągnięcie podopiecznego zostanie potraktowane jak referencje, warto zatem pamiętać o zamieszczeniu wzmianki o nich, sporządzając list motywacyjny . Nauczyciel:ka WF-u może również opowiedzieć przyszłemu pracodawcy o swoich zainteresowaniach związanych ze sportem oraz osobistych sukcesach w uprawianej dyscyplinie sportowej.

Najczęściej popełniane błędy w liście motywacyjnym

Icon einer Glühlampe

Dokument powinien być:

  • czytelny – warto użyć jednolitej, profesjonalnej czcionki (np. Arial, Calibri, Tahoma lub nieco staromodny, ale wciąż używany w branży edukacyjnej Times New Roman), najlepiej w rozmiarze 12. W projektowaniu listu motywacyjnego dopasowanego wizualnie do CV pomoże kreator CV, jednak można stworzyć go także w dowolnym edytorze tekstu, np. dokumentach Google, WPS Office Writer, LibreOffice Writer lub Microsoft Word;
  • pozbawiony błędów ortograficznych, językowych, stylistycznych, interpunkcyjnych – w przypadku nauczyciela/nauczycielki języka polskiego nie ma obaw o poprawność pod tym względem, lecz przedstawiciel:ka innych dziedzin powinien/na napisać swoją aplikację bardzo starannie oraz dwa razy sprawdzić treść przed złożeniem pisma u dyrekcji;
  • spersonalizowany – o ile początek i zakończenie należy napisać w oparciu o pewne schematy, o tyle najważniejszą część aplikacji o pracę trzeba dostosować do stanowiska, o które stara się kandydat:ka.

Jak Ci się podobał ten artykuł?

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, to zainteresują Cię również te artykuły:

Wzór list motywacyjny urzędnik

Wzór list motywacyjny do urzędu

2024 | czas czytania 12 minut

Jak należy napisać list motywacyjny do urzędu? Przeczytaj przydatne porady i zobacz wzór listu motywacyjnego urzędnika.

Wzór list motywacyjny pielęgniarka

Wzór list motywacyjny dla pielęgniarki

2023 | czas czytania 15 minut

Czy pielęgniarka potrzebuje list motywacyjny? Zobacz wzór i praktyczne przykłady listu motywacyjnego pielęgniarki.

Wzór list motywacyjny informatyka

Wzór list motywacyjny informatyka

2023 | czas czytania 15 minut

Jak napisać list motywacyjny informatyka bez doświadczenia? Praktyczne porady jak programista powinien napisać list motywacyjny.

Wzór list motywacyjny do pracy w policji

Wzór list motywacyjny policjanta / policjantki

2023 | czas czytania 11 minut

Tutaj się dowiesz czy list motywacyjny jest potrzebny do pracy w policji? Przeczytaj praktyczne porady i wskazówki.

Przykład list motywacyjny sprzedawcy/sprzedawczyni

Wzór list motywacyjny sprzedawcy / sprzedawczyni

2023 | czas czytania 13 minut

Porady oraz wzór listu motywacyjnego dla osób ubiegających się o pracę na stanowisko sprzedawca

Wzór list motywacyjny pracownik biurowy

Wzór list motywacyjny pracownik biurowy

2023 | czas czytania 11 minut

Dowiedz się, jak napisać list motywacyjny do pracy w biurze na stanowisko administracyjne.

Przykład list motywacyjny logistyk

Wzór list motywacyjny logistyk

2023 | czas czytania 9 minut

Przeczytj jak skutecznie napisać list motywacyjny do zawodu logistyk.

Przykład list motywacyjny kierowca

Wzór list motywacyjny kierowca

2024 | czas czytania 10 minut

Jesteś świetnym kierowcą, szukasz pracy jednak nie wiesz jak napisać list motywacyjny? Przeczytaj poniższy artykuł i zobacz wzór listu dla kierowcy.

Przykład list motywacyjny fryzjer / fryzjerka

Wzór list motywacyjny fryzjera

2024 | czas czytania 10 minut

Przeczytaj jak skutecznie napisać list motywacyjny do zawodu fryzjer, aby otrzymać pracę.