2023 | czas czytania: 15 minut

Przykład CV nauczyciela

Poznaj nasze wskazówki, jak napisać CV dla nauczyciela, by przykuć uwagę dyrektora szkoły. Stwórz przekonujące CV pedagoga w kilka minut!

Przykład CV nauczyciel

CV dla nauczyciela powinno odzwierciedlać jego wiedzę w danej dziedzinie oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. To dokument, który najlepiej prezentuje kompetencje i umiejętności — zarówno te specjalistyczne, jak i miękkie. Jak napisać CV nauczyciela mianowanego, kontraktowanego lub dyplomowanego? Czym powinno się wyróżniać curriculum vitae w przypadku kandydowania na stanowisko w przestrzeni edukacji wczesnoszkolnej? Najważniejsze sekcje to doświadczenie zawodowe oraz umiejętności, ale to nie jedyne aspekty, na które zwraca uwagę dyrekcja instytucji edukacyjnych.

Najlepsze szablony CVWzory CV nauczyciela

Szukasz odpowiedniego szablonu dla CV nauczyciela?
Nie wiesz, jak dopasować list motywacyjny do CV?
Skorzystaj z kreatora CV i stwórz swoje podanie o pracę w szkole w 5 minut.

Pokaż szablony CV

Curriculum vitae nauczyciela

Bardzo istotną sekcją CV nauczyciela jest doświadczenie zawodowe. Należy tam wymienić wszystkie dotychczas pełnione stanowiska w instytucjach edukacyjnych. Warto wypisać nie tylko nazwę, adres pracodawcy oraz okres pełnienia danej funkcji, ale także przedstawić w formie wypunktowanej obowiązki i osiągnięcia. Mogą one być związane np. z realizacją jakichś dodatkowych projektów, objęciem wychowawstwa w danej klasie lub pomocą w przygotowaniu najzdolniejszych uczniów do olimpiad i konkursów.

Wzór CV NauczycielPowyższe CV zostało stworzone przy pomocy szablonu CV poważne.

CV – nauczyciel – wzór sekcji Doświadczenie zawodowe

Jak napisać CV nauczyciela? Przykłady treści umieszczanej w sekcji Doświadczenie zawodowe znajdują się poniżej:

09.2010 – 06.2012 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie
Stanowisko: nauczyciel języka polskiego
Zakres obowiązków:

 • motywowanie uczniów do samodoskonalenia i dalszej edukacji,
 • okresowe sprawdzanie poziomu wiedzy uczniów poprzez klasówki i testy wiedzy,
 • prowadzenie dokumentacji nauczycielskiej,
 • prowadzenie nauczania języka polskiego zgodnie z podstawą programową dla klas 1-4,
 • realizacja założeń programowych MEN,
 • współpraca z rodzicami uczniów, omawianie z nimi postępów w nauce.
Osiągnięcia:
 • opracowanie autorskiej metody nauczania w odniesieniu do podstaw programowych,
 • przygotowanie trzech uczniów do olimpiady z języka polskiego, jeden z nich zajął I miejsce, natomiast pozostali otrzymali wyróżnienie,
 • udział w projekcie „Mały Dziennikarz” – razem z uczniami udało się stworzyć reportaż dotyczący sytuacji politycznej na Ukrainie. Zrealizowany materiał otrzymał kilka nagród.

09.2005 – 06.2010 - Szkoła Podstawowa nr 5 we Wrocławiu
Stanowisko: nauczyciel matematyki
Zakres obowiązków:

 • motywowanie uczniów do większej aktywności i samodoskonalenia,
 • okresowe sprawdzanie poziomu wiedzy uczniów poprzez klasówki i testy wiedzy,
 • prowadzenie dokumentacji nauczycielskiej,
 • prowadzenie przedmiotu zgodnie z podstawą programową dla klas 1-4,
 • przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach matematycznych,
 • realizacja założeń programowych MEN,
 • współpraca z rodzicami uczniów, omawianie z nimi postępów w nauce.
Osiągnięcia:
 • objęcie drugiego wychowawstwa,
 • przygotowanie trzech uczniów do olimpiady matematycznej, wszyscy znaleźli się na podium wśród nagrodzonych,
 • udział w projekcie „I Ty możesz być Einsteinem” – organizacja dla klasy warsztatów z technik pamięciowych.

CV – nauczyciel – przykład sekcji poświęconej umiejętnościom

Poza sekcją Doświadczenie zawodowe w CV dla nauczyciela bardzo istotna jest także część zatytułowana Umiejętności. W tym zawodzie istotną rolę odgrywają zarówno kompetencje miękkie, jak i bardziej specjalistyczne (twarde), dlatego najlepiej podzielić je w curriculum vitae na dwa bloki.

Przykładowe zdolności interpersonalne to:

Natomiast przykładowe umiejętności specjalistyczne, mile widziane w CV nauczyciela kontraktowanego, mianowanego lub dyplomowanego to:

Icon einer Glühlampe

Kompetencje nauczyciela

 • bardzo dobra obsługa komputera oraz umiejętność korzystania z programów multimedialnych na potrzeby prowadzenia zajęć,
 • doświadczenie w organizacji zajęć pozaszkolnych, prowadzeniu kół naukowych, a także przygotowaniu uczniów do olimpiad i konkursów,
 • duże doświadczenie jako wychowawca klasy,
 • specjalistyczna wiedza z zakresu nauczania w szkołach podstawowych,
 • sprawna obsługa programów wykorzystywanych w szkolnictwie,
 • tworzenie autorskich programów nauczania, zgodnych z założeniami MEN,
 • umiejętność prowadzenia ciekawych szkoleń i warsztatów.

W CV pedagoga nie może zabraknąć sekcji z historią wykształcenia

Bardzo ważnym elementem każdego CV nauczyciela – dyplomowanego, wczesnoszkolnego, mianowanego, a także kontraktowego – jest wykształcenie. Co zrobić, aby wyróżnić się na tle wielu kandydatów ubiegających się o to samo stanowisko? Najważniejsze, aby:

* dokładnie opisać, jaki tytuł oraz specjalizację uzyskano na danym kierunku studiów,
* wymienić placówki edukacyjne w kolejności odwrotnej do chronologicznej,
* wspomnieć o dodatkowych osiągnięciach oraz działalności dodatkowej związanej z okresem studiowania.

Przykład CV nauczyciela – wzór sekcji z historią wykształcenia

Jak skonstruować historię wykształcenia w curriculum vitae nauczyciela? Wzór znajduje się poniżej:

Przykład nr 1:

2010–2015 -Uniwersytet Jagielloński (Wydział Historii)
Kierunek: Historia
Uzyskany tytuł: magister

Osiągnięcia:

 • członkostwo w Kole Naukowym Historyków UJ,
 • działalność dodatkowa w Samorządzie Studentów UJ (komisja ds. dydaktyki),
 • udział w ogólnopolskiej konferencji „Wojna oczami historyków”,
 • udział w międzynarodowej konferencji „History & Society”.

Przykład nr 2:

2005–2010 - Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Biologicznych)
Kierunek: Biologia
Uzyskany tytuł: magister

Osiągnięcia:

 • członkostwo w Kole Naukowym Antropologów UWr,
 • nagroda – stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe,
 • publikacja naukowa w American Journal of Human Biology,
 • udział w XLIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

Zainteresowania do CV nauczyciela

Co jeszcze powinno znaleźć się w CV? Nauczyciel jako osoba uznawana za autorytet powinien być aktywny i mieć ciekawe zainteresowania. Warto o nich wspomnieć w curriculum vitae, w szczególności, jeśli pasje realizowane w wolnym czasie nawiązują w jakiś sposób do dziedzin związanych z edukacją. Oto przykładowe wzory CV dla nauczycieli języków obcych — sekcja Zainteresowania:

Tymczasem w CV nauczyciela dyplomowanego specjalizującego się w nauczaniu biologii lub nauk pokrewnych mogą się znaleźć zainteresowania takie jak:

Jeśli chodzi o CV nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, ubiegając się o taką posadę, należy wykazać się wieloma osiągnięciami oraz umiejętnościami potrzebnymi do pracy z młodszymi dziećmi. Mile widziane są zatem zainteresowania, które mają jakiś związek z pracą z 7-, 8- oraz 9-latkami. Należą do nich np.:

Wzór CV nauczyciela – podsumowanie zawodowe to także bardzo istotny element

W CV do pracy w szkole warto zamieścić również sekcję Podsumowanie zawodowe. To dobre miejsce na dokładniejsze opisanie doświadczenia zawodowego, umiejętności, osiągnięć oraz zainteresowań, a także podzielenie się osobistymi przemyśleniami na temat dalszej kariery zawodowej oraz oczekiwań związanych z nową pracą. Warto w nim także udzielić informacji na temat:

CV nauczyciela – wzór podsumowania zawodowego nr 1:

Icon eines doppelten Anführungszeichens

„Bycie nauczycielem to dla mnie nie tylko zawód, ale i pasja. Interesuję się pedagogiką wczesnoszkolną od I roku studiów i stale rozwijam swoje kompetencje. Ogromną przyjemność sprawia mi opieka nad uczniami o obniżonej sprawności intelektualnej oraz dbanie o ich rozwój. Z miłą chęcią dołączę do Szanownego Grona Pedagogicznego, aby wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas licznych kursów nauczania dziecka z autyzmem.”

CV nauczyciela – wzór podsumowania zawodowego nr 2:

Icon eines doppelten Anführungszeichens

„5 lat doświadczenia na stanowisku nauczyciela matematyki dało mi bardzo wiele. Bardzo szybko odkrywam u dzieci talenty predysponujące je do udziału w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach, natomiast z uczniami, którzy mają trudności w nauce, pracuję indywidualnie, biorąc pod uwagę ich potrzeby. Każdy sukces moich podopiecznych, choćby najmniejszy, motywuje mnie do dalszej pracy."

Przykładowe CV – nauczyciel – wzór podsumowania zawodowego nr 3:

Icon eines doppelten Anführungszeichens

„Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z wieloletnim stażem pracy. Uwielbiam pracę z dziećmi i młodzieżą oraz mam na koncie kilka sukcesów. Pod moją opieką trenowało w latach dziecięcych wiele dzisiejszych gwiazd siatkówki. To, co mnie wyróżnia, to indywidualne podejście do ucznia i jego możliwości fizycznych, cechuje mnie również zdolność do motywowania, by w bezpieczny sposób pokonywać swoje słabości. Potrafię zachęcić do regularnej aktywności fizycznej każdego młodego człowieka.”

CV do pracy w szkole – dyrekcja może wymagać listu motywacyjnego

Niezależnie od tego, czy osoba składająca podanie o pracę nauczyciela jest początkująca, czy też ma duże doświadczenie, dyrekcja szkoły może poprosić o list motywacyjny. Dzięki temu narzędziu da się lepiej poznać kandydata lub kandydatkę, jeszcze przed zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną. Najważniejsze elementy listu motywacyjnego to:

Z CV Hero uda się stworzyć idealne CV pedagoga

Każdy, kto poszukuje wzoru CV nauczyciela lub potrzebuje pomocy przy jego opracowaniu, powinien odwiedzić portal CVhero.com. Znajdujący się tam kreator CV online, a także szereg publikacji i porad związanych z ubieganiem się o pracę, przybliżą do otrzymania wymarzonego stanowiska. Dostęp do materiałów jest bezpłatny, natomiast z oprogramowania do projektowania curriculum vitae można skorzystać przez 30 dni za jednorazową opłatą 29,90 zł. Chcąc ponownie skorzystać z kreatora CV, można w każdej chwili wykupić dalszy dostęp na kolejne 30 dni za jedyne 14,90 zł.

Dzięki kilkudziesięciu szablonom oraz niezliczonym możliwościom indywidualnego dopasowania każdemu uda się szybko i łatwo stworzyć swoje indywidualne CV. Korzystając z portalu CVhero.com i umieszczonych tam wzorów CV dla nauczyciela, da się przygotować komplet dokumentów rekrutacyjnych w jednolitym wzorze i takim samym formacie. Nie tylko curriculum vitae, ale także profesjonalne podanie o pracę oraz list motywacyjny nauczyciela / nauczycielki pozwolą znacznie zwiększyć szanse u potencjalnych pracodawców.

6 Oceny

Bewertungsstern Bewertungsstern Bewertungsstern Bewertungsstern Bewertungsstern Ø 4,5

Jak Ci się podobał ten artykuł?

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, to zainteresują Cię również te artykuły:

Przykład CV księgowa / księgowy

Przykład CV księgowa / księgowy

2023 | czas czytania 16 minut

Wartościowe wskazówki, jak poprawnie napisać CV księgowej. Poznaj przykłady CV księgowego i aplikuj o pracę marzeń.

Przykład CV inżynier budownictwa

Przykład CV inżynier budownictwa

2023 | czas czytania 15 minut

Przeczytaj, jak najlepiej napisać CV dla inżyniera budowlanego. Poznaj przykłady Curriculum Vitae do pracy w branży budowlanej.

Przykład CV mechanik samochodowy

Przykład CV mechanik samochodowy

2023 | czas czytania 15 minut

Twoje ręce naprawią każde auto, jednak nie wiesz, jak napisać CV do warsztatu samochodowego? Wszystko na temat CV znajdziesz w poniższym artykule

Przykład CV architekt:ka

Przykład CV architekta / architektki

2023 | czas czytania 12 minut

Zastanawiasz się, jak napisać CV do pracy po architekturze? Sprawdź, jak powinno wyglądać Twoje Curriculum Vitae.

Przykład CV specjalistka/specjalista ds. kadr i płac

Przykład CV specjalista/specjalistka ds. kadr i płac

2023 | czas czytania 13 minut

Chcesz napisać CV na stanowisko kadry i płace? Sprawdź wytyczne, jak powinno wyglądać Curriculum Vitae kadrowej/kadrowego?

Przykład CV grafik/graficzka komputerowy/a

Przykład CV grafik komputerowy

2023 | czas czytania 11 minut

Przeczytaj i skorzystaj z naszych wskazówek dotyczących pisania CV do pracy w zawodzie grafik komputerowy.

Przykład CV przedstawiciel handlowy

Przykład CV przedstawiciel handlowy

2023 | czas czytania 15 minut

Przedstawiciel handlowy to wciąż jeden z najbardziej popularnych zawodów. Jak stworzyć CV przedstawiciela handlowego / przedstawicielki handlowej?

Przykład CV logistyk/logistyczka

Przykład CV Logistyk

2023 | czas czytania 15 minut

W poniższym artykule znajdziesz Wartościowe informacja dotyczące pisania CV do pracy w zawodzie logistyka.

Przykład CV do pracy w policji

Przykład CV policjant / policjantka

2023 | czas czytania 12 minut

Praktyczne wskazówki jak napisać CV policjanta.

Przykład CV sprzątaczka

Przykład CV sprzątacza / sprzątaczki

2024 | czas czytania 13 minut

Zobacz gotowy przykład CV i napisz w kilka minut swoje podanie o pracę.

Przykład CV pracownik fizyczny

Przykład CV pracownik fizyczny

2023 | czas czytania 13 minut

Czy pracownik fizyczny potrzebuje CV? Jak je stworzyć? Poznaj nasze porady i wskazówki.

Przykład CV studenta

Przykład CV studenta

2023 | czas czytania 13 minut

Co warto wiedzieć przy pisaniu pierwszego CV? Jak stworzyć CV bez doświadczenia? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

Przykład CV programista informatyk

Przykład CV programista informatyk

2023 | czas czytania 18 minut

Stwórz CV w kilka minut. Dzięki naszym wskazówkom dowiesz się, na co zwrócić uwagę pisząc CV w branży IT.

Przykład CV sprzedawcy

Przykład CV sprzedawcy

2023 | czas czytania 17 minut

Zdobądź pracę w handlu bez większego problemu! Poznaj nasze porady i stwórz perfekcyjne CV sprzedawcy.

Przykład CV kierowca

Przykład CV kierowca

2024 | czas czytania 19 minut

Z nami dojedziesz do celu! Poznaj bezcenne triki i wskazówki, aby stworzyć CV kierowcy w kilka minut.

Przykład CV ochroniarz

Przykład CV ochroniarza

2023 | czas czytania 18 minut

Zastanawiasz się jak napisać CV do pracy w ochronie? Mamy dla Ciebie przydatne porady i wskazówki, aby stworzyć idealne CV w mgnieniu oka!

Przykład CV niania

Przykład CV niania

2023 | czas czytania 21 minut

Dowiedz się jak napisać dobre CV opiekunki do dzieci. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

Przykład CV kucharz

Przykład CV Kucharza

2023 | czas czytania 19 minut

Chcesz stworzyć CV dla kucharza czy pomocy kuchennej? Sprawdź, o czym należy pamiętać!

Przykład CV pracownik produkcji

Przykład CV pracownika produkcji

2023 | czas czytania 14 minut

Dowiedz się jak szybko napisać CV dla pracownika produkcji. Zdobądź pracę bez problemu!

Przykład CV magazynier:ka

Przykład CV magazynier:ka

2023 | czas czytania 13 minut

Dowiedz się jak napisać perfekcyjne CV do pracy w magazynie.

Przykład CV pracownik biurowy

Przykład CV pracownik biurowy

2023 | czas czytania 16 minut

Jak stworzyć idealne CV pracownika biurowego? O tym piszemy w artykule. Kliknij i sprawdź!

Przykład CV kelnerka

Przykład CV kelnerka

2023 | czas czytania 13 minut

Szukasz pracy w restauracji, ale nie wiesz jak napisać CV dla kelnerki? Ten artykuł rozwieje Twoje wątpliwości!

Przykład CV fryzjer / fryzjerka

Przykład CV fryzjer

2024 | czas czytania 14 minut

Szukasz pracy jako fryzjerka? Praktyczne porady i wskazówki w pisaniu CV fryzjera

Przykład CV pielęgniarki

Przykład CV pielęgniarka

2023 | czas czytania 16 minut

Co powinna napisać w CV pielęgniarka składając podanie o pracę w szpitalu lub przychodni? Zobacz przykładowe CV pielęgniarki i skorzystaj z porad CV hero.