2022 | Czas czytania: 16 minut

Przykład CV pielęgniarki

Co powinna napisać w CV pielęgniarka składając podanie o pracę w szpitalu lub przychodni? Zobacz przykładowe CV pielęgniarki i skorzystaj z porad CV hero.

Przykład CV pielęgniarki

Co wpisuje w CV pielęgniarka?

Podanie o pracę w szpitalu powinno jak najlepiej odzwierciedlać wiedzę osoby je składającej, prezentować jej kompetencje i dotychczasowe osiągnięcia, a także pokazać, że posiada ona doświadczenie zawodowe wymagane na danym stanowisku. Jak napisać CV pielęgniarki tak, aby wyróżnić się w oczach osoby rekrutującej? Co powinno zawierać podanie o pracę dla pielęgniarki? Najważniejsze sekcje to doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie, ale jak się okazuje — to nie jedyne, na co patrzy przyszły pracodawca.

Praca – pielęgniarka – na czym polega? Jakie są obowiązki na tym stanowisku?

Co charakteryzuje pracę dla pielęgniarki? Osoba, która pracuje na tym stanowisku w przychodni, szpitalu, ambulatorium lub domu pacjenta, ukończyła studia pielęgniarskie i najczęściej współpracuje z lekarzami, działając pod ich kierunkiem. Jej zadaniem jest profesjonalne dbanie o pacjentów w ramach państwowej i prywatnej opieki zdrowotnej.

Szablon CV z przejrzystą strukturąCV dla profesjonalistów

Chcesz zrobić jak najlepsze wrażenie i profesjonalnie zaprezentować swoje kwalifikacje w CV? Ten wzór CV spełnia Twoje oczekiwania i z pewnością zrobi wrażenie na rekruterach w szpitalu czy prywatnej przychodni.
Skorzystaj z prostego kreatora CV i stwórz wyjątkowe CV pielęgniarki.

Wybieram ten szablon CV

Czym zajmuje się pielęgniarz? Praca ta wiąże się z następującymi obowiązkami:

Jak napisać CV pod kątem pracy dla pielęgniarki?

Aplikując do pracy jako pielęgniarka lub pielęgniarz, należy przygotować estetyczne i przejrzyste CV. Curriculum Vitae powinno stanowić zwięzły opis zdobytego doświadczenia zawodowego, posiadanego wykształcenia oraz przebytych kursów i szkoleń, istotnych pod kątem przyszłej pracy. Skoro zależy nam na zdobyciu tej pracy, wówczas podanie o pracę pielęgniarki w szpitalu należy napisać bardzo starannie, co pozwoli wyróżnić się na tle innych kandydatów. Aby dokument zwracał na siebie uwagę, warto w nim zawrzeć pogrubienia najważniejszych informacji.

Przykład dobry CV pielęgniarkiPowyższe CV zostało stworzone przy pomocy szablonu CV z przejrzystą strukturą.

Na samym początku podania o pracę dla pielęgniarki powinny się znaleźć dane osobowe, najczęściej umieszczane po lewej stronie dokumentu. Dalszą treść warto podzielić na czytelne nagłówki, poświęcone kolejno: posiadanemu doświadczeniu zawodowemu, wykształceniu, ukończonym kursom i szkoleniom oraz umiejętnościom. Na końcu należy dołączyć klauzulę o przetwarzaniu danych dla celów rekrutacyjnych.

CV pielęgniarki – najbardziej liczy się historia zatrudnienia

Co jest najważniejsze w CV dla pielęgniarki? Kluczowa sekcja to: Doświadczenie zawodowe. Należy tam wymienić wszystkie dotychczas piastowane stanowiska związane z opieką nad pacjentem, zaczynając od ostatniej podejmowanej pracy. W tym bloku warto, poza nazwą pracodawcy, adresami miejsc i okresem zatrudnienia, wspomnieć także o pełnionych obowiązkach. Najlepiej je przedstawić w formie wypunktowanej, wtedy podanie o pracę jako pielęgniarka w szpitalu będzie bardziej czytelne.

CV pielęgniarki – wzór sekcji z historią zatrudnienia

Jak opisać doświadczenie w CV pielęgniarki, aby wyróżnić się na tle innych kandydatek? Oto przykład:

Pielęgniarka / Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu / 10.2018-11.2021

Główne obowiązki:

 • kompleksowa opieka nad pacjentami zgodnie ze standardami postępowania medycznego najwyższej klasy,
 • nadzór nad dokumentacją medyczną,
 • obsługa urządzeń monitorujących stan pacjenta,
 • pobieranie krwi do badań u dzieci i dorosłych,
 • zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości personelowi lekarskiemu.

A oto przykład CV pielęgniarki po studiach, która już pracowała w szpitalu specjalistycznym i asystowała przy operacjach:

Pielęgniarka operacyjna / Oddział Ginekologii Szpital Miejski w Ełku / 01.2017 - 12.2021

Główne obowiązki:

 • asystowanie podczas zabiegów,
 • czuwanie nad funkcjami życiowymi pacjentów w trakcie i po operacji,
 • opieka nad pacjentami według najwyższych standardów,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • przygotowywanie sal zabiegowych, narzędzi i materiałów,
 • wspieranie pacjentów podczas przyjęcia i zwolnienia ze szpitala.

CV pielęgniarki po studiach – jak się wyróżnić wśród setek kandydatów z takim samym wykształceniem?

Sekcja Wykształcenie wygląda tak samo w każdym CV pielęgniarki po licencjacie lub magisterce. Co zrobić, aby wyróżnić się spośród tak wielu kandydatów? Warto wymienić placówki edukacyjne w kolejności odwrotnej do chronologicznej (zaczynając od ostatnio ukończonych studiów) oraz dokładnie opisać, jaki tytuł oraz specjalizację uzyskano.

Przykładowe CV pielęgniarki – wzór sekcji z historią wykształcenia

Jak skonstruować historię wykształcenia w podaniu o pracę pielęgniarki? Wzór znajduje się poniżej:

2018 – 2020 Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Szkolenie specjalizacyjne
Uzyskana specjalizacja: anestezjologiczna i intensywnej opieki

2016 – 2018 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Kierunek: Pielęgniarstwo
Uzyskany tytuł: magister

2013 – 2016 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Kierunek: Pielęgniarstwo
Uzyskany tytuł: licencjat

CV – pielęgniarka – uzyskane certyfikaty i wyróżnienia także są ważne!

W sytuacji, gdy kandydat ma na koncie jakieś szczególne osiągnięcia lub sukcesy, warto zamieścić je w CV. Pielęgniarka bez doświadczenia może zyskać przewagę nad innymi kandydatami, jeśli w toku studiów wyróżniła się pracą na rzecz społeczeństwa w samorządzie uczelnianym lub też czynnie uczestniczyła w konferencjach naukowych. Na uwagę zasługuje także fakt ukończenia różnych kursów związanych z przyszłym zawodem, np. dotyczących komunikacji z pacjentem, resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy też interpretacji zapisu elektrokardiograficznego.

CV pielęgniarki po licencjacie – przykład sekcji z certyfikatami

Jak uzupełnić sekcję z certyfikatami i wyróżnieniami w CV pielęgniarki? Wzór znajduje się poniżej:

Dodatkowe osiągnięcia:

W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji ukończyłam następujące kursy dokształcające:

 • „Komunikowanie się z pacjentem – werbalne i pozawerbalne sposoby komunikacji”,
 • „Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą”,
 • „Wymogi sanitarne i utrzymania higieny w zakładach opieki zdrowotnej”.

Podanie o pracę – pielęgniarka powinna mieć konkretne kompetencje

Jak wygląda przykładowe CV pielęgniarki? Co jeszcze należy zawrzeć w życiorysie? Poza doświadczeniem w zawodzie i wykształceniem istotne są także pewne umiejętności miękkie niezbędne na tym stanowisku. Pielęgniarka powinna być cierpliwa i wyrozumiała, musi także wykazywać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. W pracy pielęgniarki bardzo ważne są również: chęć nieustannego kształcenia się w wybranej dziedzinie, empatia wobec pacjentów, wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy zespołowej, zarówno w stresujących sytuacjach, jak i w monotonnych warunkach.

Podanie o pracę w szpitalu jako pielęgniarka – wzór sekcji poświęconej umiejętnościom

Icon einer Glühlampe

Kompetencje pielęgniarki

W CV pielęgniarki warto zamieścić informacje o umiejętnościach, które przydają się w tym zawodzie. Dużym atutem może się okazać:

 • biegła obsługa komputera i programów wykorzystywanych w medycynie,
 • posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów,
 • sprawne pobieranie krwi u dzieci i dorosłych,
 • wysokie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń i warsztatów,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność wykonywania badań diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
 • znajomość języków obcych w stopniu co najmniej komunikatywnym,
 • znajomość praw pacjenta, przepisów dotyczących pracy pielęgniarki oraz wymogów sanitarno-epidemiologicznych,
 • znajomość terminologii i procedur medycznych.

CV dla pielęgniarki – sekcja z zainteresowaniami

W CV pielęgniarki powinna także znaleźć się sekcja z zainteresowaniami. Nie powinna ona jednak zająć zbyt wiele miejsca. Za pomocą tego bloku można zaciekawić pracodawcę i dzięki temu wyróżnić się spośród setek innych kandydatów. Pasje realizowane po godzinach nawiązujące do dziedzin związanych ze zdrowiem oraz wskazujące na wysoki poziom empatii to duży atut!

CV pielęgniarki – wzór sekcji z zainteresowaniami

Zainteresowania:

 • edukacja zdrowotna – prowadzenie warsztatów dla studentów w ramach działalności w kole naukowym / samorządzie studenckim,
 • wolontariat w hospicjum,
 • zdrowe odżywianie.

CV pielęgniarki po studiach – podsumowanie zawodowe

Czego jeszcze nie może zabraknąć w podaniu o pracę? Pielęgniarka powinna zamieścić w CV także sekcję O mnie, czyli swego rodzaju podsumowanie zawodowe. W tej części należy opisać swoje doświadczenie oraz najważniejsze umiejętności, a także opowiedzieć o największych sukcesach. Mile widziane jest także, aby wspomnieć o swoich oczekiwaniach związanych z nową pracą.

CV pielęgniarki – wzór podsumowania zawodowego

Jak napisać podsumowanie zawodowe w CV pielęgniarki? Wzór znajduje się poniżej:

Uzyskałam tytuł magistra pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od ponad 2 lat pracuję jako pielęgniarka w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, a także działam jako wolontariuszka w Warszawskim Hospicjum Społecznym. Jestem empatyczna, komunikatywna i w pełni oddana swojej pracy – moim celem jest zapewnienie pacjentowi najlepszej opieki zgodnie z obowiązującymi standardami.

Podanie o pracę pielęgniarki w szpitalu – pracodawca może wymagać listu motywacyjnego

Niezależnie od tego, czy kandydatka jest doświadczoną dyplomowaną pielęgniarką, czy też dopiero co zdobyła wykształcenie, zdarza się, że pracodawca wymaga nie tylko CV, ale także podania o pracę w szpitalu w formie listu motywacyjnego. Jak napisać taki dokument? Warto sporządzić go zgodnie z następującą strukturą:

Icon einer Glühlampe

List motywacyjny pielęgniarki

 • nagłówek – na samej górze dokumentu powinny się znaleźć dane kontaktowe,
 • zwrot grzecznościowy – wystarczy użyć sformułowania typu „Szanowny Panie” / „Szanowna Pani” / „Szanowni Państwo” i zakończyć je przecinkiem,
 • wstęp – można zacząć od zdania typu: „Jestem dyplomowaną pielęgniarką z dużym doświadczeniem i chciałabym zaoferować Państwu moje usługi…” lub „Z zainteresowaniem przeczytałam Państwa ogłoszenie dotyczące oferty pracy na stanowisku pielęgniarki”
 • rozwinięcie – w tej części trzeba przekonać przyszłego pracodawcę, że jest się idealnym kandydatem na dane stanowisko,
 • podsumowanie – ostatni fragment listu motywacyjnego powinien wzywać do działania – zachęcać do kontaktu i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,
 • ręczny podpis.

CV – pielęgniarka bez doświadczenia

Jak powinno wyglądać CV pielęgniarki, która dopiero co ukończyła studia i nie posiada jeszcze żadnego doświadczenia w zawodzie? W dokumentach rekrutacyjnych warto wspomnieć o wszystkich odbytych praktykach i stażach związanych z opieką zdrowotną. Mile widziane są także różne osiągnięcia związane z okresem studiów (np. udział w konferencjach naukowych i wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez uczelnię).

Kreator CV online – z nami stworzysz idealne CV dla pielęgniarki

Szukasz najlepszego wzoru CV dla pielęgniarki skorzystaj z pomocy CVhero.com. Oferujemy wygodny kreator CV online, za pomocą którego można stworzyć idealne dokumenty rekrutacyjne na każde stanowisko. Korzystając z naszych przykładowych CV pielęgniarki, można znacznie zwiększyć swoje szanse u potencjalnych pracodawców! Wybierz opcję Premium CVhero i pobierz swoje CV bez znaku wodnego w dowolnym szablonie CV.

Jak spodobał Ci się ten artykuł?

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, to także te artykuły Cię zainteresują: