2023 | czas czytania: 16 minut

Przykład CV pielęgniarki

Co powinna napisać w CV pielęgniarka składając podanie o pracę w szpitalu lub przychodni? Zobacz przykładowe CV pielęgniarki i skorzystaj z porad CV hero.

Przykład CV pielęgniarki

Co wpisuje w CV pielęgniarka?

Podanie o pracę w szpitalu powinno jak najlepiej odzwierciedlać wiedzę osoby je składającej, prezentować jej kompetencje i dotychczasowe osiągnięcia, a także pokazać, że posiada ona doświadczenie zawodowe wymagane na danym stanowisku. Jak napisać CV pielęgniarki tak, aby wyróżnić się w oczach osoby rekrutującej? Co powinno zawierać podanie o pracę dla pielęgniarki? Najważniejsze sekcje to doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie, ale jak się okazuje — to nie jedyne, na co patrzy przyszły pracodawca.

Praca – pielęgniarka – na czym polega? Jakie są obowiązki na tym stanowisku?

Co charakteryzuje pracę dla pielęgniarki? Osoba, która pracuje na tym stanowisku w przychodni, szpitalu, ambulatorium lub domu pacjenta, ukończyła studia pielęgniarskie i najczęściej współpracuje z lekarzami, działając pod ich kierunkiem. Jej zadaniem jest profesjonalne dbanie o pacjentów w ramach państwowej i prywatnej opieki zdrowotnej.

Szablon CV z przejrzystą strukturąCV dla profesjonalistów

Chcesz zrobić jak najlepsze wrażenie i profesjonalnie zaprezentować swoje kwalifikacje w CV? Ten wzór CV spełnia Twoje oczekiwania i z pewnością zrobi wrażenie na rekruterach w szpitalu czy prywatnej przychodni.
Skorzystaj z prostego kreatora CV i stwórz wyjątkowe CV pielęgniarki.

Wybieram ten szablon CV

Czym zajmuje się pielęgniarz? Praca ta wiąże się z następującymi obowiązkami:

Jak napisać CV pod kątem pracy dla pielęgniarki?

Aplikując do pracy jako pielęgniarka lub pielęgniarz, należy przygotować estetyczne i przejrzyste CV. Curriculum Vitae powinno stanowić zwięzły opis zdobytego doświadczenia zawodowego, posiadanego wykształcenia oraz przebytych kursów i szkoleń, istotnych pod kątem przyszłej pracy. Skoro zależy nam na zdobyciu tej pracy, wówczas podanie o pracę pielęgniarki w szpitalu należy napisać bardzo starannie, co pozwoli wyróżnić się na tle innych kandydatów. Aby dokument zwracał na siebie uwagę, warto w nim zawrzeć pogrubienia najważniejszych informacji.

Przykład dobry CV pielęgniarkiPowyższe CV zostało stworzone przy pomocy szablonu CV z przejrzystą strukturą.

Na samym początku podania o pracę dla pielęgniarki powinny się znaleźć dane osobowe, najczęściej umieszczane po lewej stronie dokumentu. Dalszą treść warto podzielić na czytelne nagłówki, poświęcone kolejno: posiadanemu doświadczeniu zawodowemu, wykształceniu, ukończonym kursom i szkoleniom oraz umiejętnościom. Na końcu należy dołączyć klauzulę RODO o przetwarzaniu danych dla celów rekrutacyjnych.

CV pielęgniarki – najbardziej liczy się historia zatrudnienia

Co jest najważniejsze w CV dla pielęgniarki? Kluczowa sekcja to: Doświadczenie zawodowe. Należy tam wymienić wszystkie dotychczas piastowane stanowiska związane z opieką nad pacjentem, zaczynając od ostatniej podejmowanej pracy. W tym bloku warto, poza nazwą pracodawcy, adresami miejsc i okresem zatrudnienia, wspomnieć także o pełnionych obowiązkach. Najlepiej je przedstawić w formie wypunktowanej, wtedy podanie o pracę jako pielęgniarka w szpitalu będzie bardziej czytelne.

CV pielęgniarki – wzór sekcji z historią zatrudnienia

Jak opisać doświadczenie w CV pielęgniarki, aby wyróżnić się na tle innych kandydatek? Oto przykład:

Pielęgniarka / Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu / 10.2018-11.2021

Główne obowiązki:

 • kompleksowa opieka nad pacjentami zgodnie ze standardami postępowania medycznego najwyższej klasy,
 • nadzór nad dokumentacją medyczną,
 • obsługa urządzeń monitorujących stan pacjenta,
 • pobieranie krwi do badań u dzieci i dorosłych,
 • zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości personelowi lekarskiemu.

A oto przykład CV pielęgniarki po studiach, która już pracowała w szpitalu specjalistycznym i asystowała przy operacjach:

Pielęgniarka operacyjna / Oddział Ginekologii Szpital Miejski w Ełku / 01.2017 - 12.2021

Główne obowiązki:

 • asystowanie podczas zabiegów,
 • czuwanie nad funkcjami życiowymi pacjentów w trakcie i po operacji,
 • opieka nad pacjentami według najwyższych standardów,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • przygotowywanie sal zabiegowych, narzędzi i materiałów,
 • wspieranie pacjentów podczas przyjęcia i zwolnienia ze szpitala.

CV pielęgniarki po studiach – jak się wyróżnić wśród setek kandydatów z takim samym wykształceniem?

Sekcja Wykształcenie wygląda tak samo w każdym CV pielęgniarki po licencjacie lub magisterce. Co zrobić, aby wyróżnić się spośród tak wielu kandydatów? Warto wymienić placówki edukacyjne w kolejności odwrotnej do chronologicznej (zaczynając od ostatnio ukończonych studiów) oraz dokładnie opisać, jaki tytuł oraz specjalizację uzyskano.

Przykładowe CV pielęgniarki – wzór sekcji z historią wykształcenia

Jak skonstruować historię wykształcenia w podaniu o pracę pielęgniarki? Wzór znajduje się poniżej:

2018 – 2020 Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Szkolenie specjalizacyjne
Uzyskana specjalizacja: anestezjologiczna i intensywnej opieki

2016 – 2018 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Kierunek: Pielęgniarstwo
Uzyskany tytuł: magister

2013 – 2016 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Kierunek: Pielęgniarstwo
Uzyskany tytuł: licencjat

CV – pielęgniarka – uzyskane certyfikaty i wyróżnienia także są ważne!

W sytuacji, gdy kandydat ma na koncie jakieś szczególne osiągnięcia lub sukcesy, warto zamieścić je w CV. Pielęgniarka bez doświadczenia może zyskać przewagę nad innymi kandydatami, jeśli w toku studiów wyróżniła się pracą na rzecz społeczeństwa w samorządzie uczelnianym lub też czynnie uczestniczyła w konferencjach naukowych. Na uwagę zasługuje także fakt ukończenia różnych kursów związanych z przyszłym zawodem, np. dotyczących komunikacji z pacjentem, resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy też interpretacji zapisu elektrokardiograficznego.

CV pielęgniarki po licencjacie – przykład sekcji z certyfikatami

Jak uzupełnić sekcję z certyfikatami i wyróżnieniami w CV pielęgniarki? Wzór znajduje się poniżej:

Dodatkowe osiągnięcia:

W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji ukończyłam następujące kursy dokształcające:

 • „Komunikowanie się z pacjentem – werbalne i pozawerbalne sposoby komunikacji”,
 • „Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą”,
 • „Wymogi sanitarne i utrzymania higieny w zakładach opieki zdrowotnej”.

Podanie o pracę – pielęgniarka powinna mieć konkretne kompetencje

Jak wygląda przykładowe CV pielęgniarki? Co jeszcze należy zawrzeć w życiorysie? Poza doświadczeniem w zawodzie i wykształceniem istotne są także pewne umiejętności miękkie niezbędne na tym stanowisku. Pielęgniarka powinna być cierpliwa i wyrozumiała, musi także wykazywać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. W pracy pielęgniarki bardzo ważne są również: chęć nieustannego kształcenia się w wybranej dziedzinie, empatia wobec pacjentów, wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy zespołowej, zarówno w stresujących sytuacjach, jak i w monotonnych warunkach.

Podanie o pracę w szpitalu jako pielęgniarka – wzór sekcji poświęconej umiejętnościom

Icon einer Glühlampe

Kompetencje pielęgniarki

W CV pielęgniarki warto zamieścić informacje o umiejętnościach, które przydają się w tym zawodzie. Dużym atutem może się okazać:

 • biegła obsługa komputera i programów wykorzystywanych w medycynie,
 • posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów,
 • sprawne pobieranie krwi u dzieci i dorosłych,
 • wysokie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń i warsztatów,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność wykonywania badań diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
 • znajomość języków obcych w stopniu co najmniej komunikatywnym,
 • znajomość praw pacjenta, przepisów dotyczących pracy pielęgniarki oraz wymogów sanitarno-epidemiologicznych,
 • znajomość terminologii i procedur medycznych.

CV dla pielęgniarki – sekcja z zainteresowaniami

W CV pielęgniarki powinna także znaleźć się sekcja z zainteresowaniami. Nie powinna ona jednak zająć zbyt wiele miejsca. Za pomocą tego bloku można zaciekawić pracodawcę i dzięki temu wyróżnić się spośród setek innych kandydatów. Pasje realizowane po godzinach nawiązujące do dziedzin związanych ze zdrowiem oraz wskazujące na wysoki poziom empatii to duży atut!

CV pielęgniarki – wzór sekcji z zainteresowaniami

Zainteresowania:

 • edukacja zdrowotna – prowadzenie warsztatów dla studentów w ramach działalności w kole naukowym / samorządzie studenckim,
 • wolontariat w hospicjum,
 • zdrowe odżywianie.

CV pielęgniarki po studiach – podsumowanie zawodowe

Czego jeszcze nie może zabraknąć w podaniu o pracę? Pielęgniarka powinna zamieścić w CV także sekcję O mnie, czyli swego rodzaju podsumowanie zawodowe. W tej części należy opisać swoje doświadczenie oraz najważniejsze umiejętności, a także opowiedzieć o największych sukcesach. Mile widziane jest także, aby wspomnieć o swoich oczekiwaniach związanych z nową pracą.

CV pielęgniarki – wzór podsumowania zawodowego

Jak napisać podsumowanie zawodowe w CV pielęgniarki? Wzór znajduje się poniżej:

Uzyskałam tytuł magistra pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od ponad 2 lat pracuję jako pielęgniarka w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, a także działam jako wolontariuszka w Warszawskim Hospicjum Społecznym. Jestem empatyczna, komunikatywna i w pełni oddana swojej pracy – moim celem jest zapewnienie pacjentowi najlepszej opieki zgodnie z obowiązującymi standardami.

Podanie o pracę pielęgniarki w szpitalu – pracodawca może wymagać listu motywacyjnego

Niezależnie od tego, czy kandydatka jest doświadczoną dyplomowaną pielęgniarką, czy też dopiero co zdobyła wykształcenie, zdarza się, że pracodawca wymaga nie tylko CV, ale także podania o pracę w szpitalu w formie listu motywacyjnego pielęgniarki. Jak napisać taki dokument? Warto sporządzić go zgodnie z następującą strukturą:

Icon einer Glühlampe

List motywacyjny pielęgniarki

 • nagłówek – na samej górze dokumentu powinny się znaleźć dane kontaktowe,
 • zwrot grzecznościowy – wystarczy użyć sformułowania typu „Szanowny Panie” / „Szanowna Pani” / „Szanowni Państwo” i zakończyć je przecinkiem,
 • wstęp – można zacząć od zdania typu: „Jestem dyplomowaną pielęgniarką z dużym doświadczeniem i chciałabym zaoferować Państwu moje usługi…” lub „Z zainteresowaniem przeczytałam Państwa ogłoszenie dotyczące oferty pracy na stanowisku pielęgniarki”
 • rozwinięcie – w tej części trzeba przekonać przyszłego pracodawcę, że jest się idealnym kandydatem na dane stanowisko,
 • podsumowanie – ostatni fragment listu motywacyjnego powinien wzywać do działania – zachęcać do kontaktu i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,
 • ręczny podpis.

CV – pielęgniarka bez doświadczenia

Jak powinno wyglądać CV pielęgniarki, która dopiero co ukończyła studia i nie posiada jeszcze żadnego doświadczenia w zawodzie? W dokumentach rekrutacyjnych warto wspomnieć o wszystkich odbytych praktykach i stażach związanych z opieką zdrowotną. Mile widziane są także różne osiągnięcia związane z okresem studiów (np. udział w konferencjach naukowych i wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez uczelnię).

Kreator CV online – z nami stworzysz idealne CV dla pielęgniarki

Szukasz najlepszego wzoru CV dla pielęgniarki skorzystaj z pomocy CVhero.com. Oferujemy wygodny kreator CV online, za pomocą którego można stworzyć idealne dokumenty rekrutacyjne na każde stanowisko. Korzystając z naszych przykładowych CV pielęgniarki, można znacznie zwiększyć swoje szanse u potencjalnych pracodawców! Wybierz opcję Premium CVhero i pobierz swoje CV bez znaku wodnego w dowolnym szablonie CV.

1 Oceny

Bewertungsstern Bewertungsstern Bewertungsstern Bewertungsstern Bewertungsstern Ø 5,0

Jak Ci się podobał ten artykuł?

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, to zainteresują Cię również te artykuły:

Przykład CV nauczyciel

Przykład CV nauczyciela

2023 | czas czytania 15 minut

Poznaj nasze wskazówki, jak napisać CV dla nauczyciela, by przykuć uwagę dyrektora szkoły. Stwórz przekonujące CV pedagoga w kilka minut!

Przykład CV inżynier budownictwa

Przykład CV inżynier budownictwa

2023 | czas czytania 15 minut

Przeczytaj, jak najlepiej napisać CV dla inżyniera budowlanego. Poznaj przykłady Curriculum Vitae do pracy w branży budowlanej.

Przykład CV mechanik samochodowy

Przykład CV mechanik samochodowy

2023 | czas czytania 15 minut

Twoje ręce naprawią każde auto, jednak nie wiesz, jak napisać CV do warsztatu samochodowego? Wszystko na temat CV znajdziesz w poniższym artykule

Przykład CV architekt:ka

Przykład CV architekta / architektki

2023 | czas czytania 12 minut

Zastanawiasz się, jak napisać CV do pracy po architekturze? Sprawdź, jak powinno wyglądać Twoje Curriculum Vitae.

Przykład CV specjalistka/specjalista ds. kadr i płac

Przykład CV specjalista/specjalistka ds. kadr i płac

2023 | czas czytania 13 minut

Chcesz napisać CV na stanowisko kadry i płace? Sprawdź wytyczne, jak powinno wyglądać Curriculum Vitae kadrowej/kadrowego?

Przykład CV grafik/graficzka komputerowy/a

Przykład CV grafik komputerowy

2023 | czas czytania 11 minut

Przeczytaj i skorzystaj z naszych wskazówek dotyczących pisania CV do pracy w zawodzie grafik komputerowy.

Przykład CV przedstawiciel handlowy

Przykład CV przedstawiciel handlowy

2023 | czas czytania 15 minut

Przedstawiciel handlowy to wciąż jeden z najbardziej popularnych zawodów. Jak stworzyć CV przedstawiciela handlowego / przedstawicielki handlowej?

Przykład CV logistyk/logistyczka

Przykład CV Logistyk

2023 | czas czytania 15 minut

W poniższym artykule znajdziesz Wartościowe informacja dotyczące pisania CV do pracy w zawodzie logistyka.

Przykład CV do pracy w policji

Przykład CV policjant / policjantka

2023 | czas czytania 12 minut

Praktyczne wskazówki jak napisać CV policjanta.

Przykład CV pracownik fizyczny

Przykład CV pracownik fizyczny

2023 | czas czytania 13 minut

Czy pracownik fizyczny potrzebuje CV? Jak je stworzyć? Poznaj nasze porady i wskazówki.

Przykład CV studenta

Przykład CV studenta

2023 | czas czytania 13 minut

Co warto wiedzieć przy pisaniu pierwszego CV? Jak stworzyć CV bez doświadczenia? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

Przykład CV programista informatyk

Przykład CV programista informatyk

2023 | czas czytania 18 minut

Stwórz CV w kilka minut. Dzięki naszym wskazówkom dowiesz się, na co zwrócić uwagę pisząc CV w branży IT.

Przykład CV sprzedawcy

Przykład CV sprzedawcy

2023 | czas czytania 17 minut

Zdobądź pracę w handlu bez większego problemu! Poznaj nasze porady i stwórz perfekcyjne CV sprzedawcy.

Przykład CV kierowca

Przykład CV kierowca

2024 | czas czytania 19 minut

Z nami dojedziesz do celu! Poznaj bezcenne triki i wskazówki, aby stworzyć CV kierowcy w kilka minut.

Przykład CV ochroniarz

Przykład CV ochroniarza

2023 | czas czytania 18 minut

Zastanawiasz się jak napisać CV do pracy w ochronie? Mamy dla Ciebie przydatne porady i wskazówki, aby stworzyć idealne CV w mgnieniu oka!

Przykład CV niania

Przykład CV niania

2023 | czas czytania 21 minut

Dowiedz się jak napisać dobre CV opiekunki do dzieci. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

Przykład CV kucharz

Przykład CV Kucharza

2023 | czas czytania 19 minut

Chcesz stworzyć CV dla kucharza czy pomocy kuchennej? Sprawdź, o czym należy pamiętać!

Przykład CV pracownik produkcji

Przykład CV pracownika produkcji

2023 | czas czytania 14 minut

Dowiedz się jak szybko napisać CV dla pracownika produkcji. Zdobądź pracę bez problemu!

Przykład CV magazynier:ka

Przykład CV magazynier:ka

2023 | czas czytania 13 minut

Dowiedz się jak napisać perfekcyjne CV do pracy w magazynie.

Przykład CV pracownik biurowy

Przykład CV pracownik biurowy

2023 | czas czytania 16 minut

Jak stworzyć idealne CV pracownika biurowego? O tym piszemy w artykule. Kliknij i sprawdź!

Przykład CV kelnerka

Przykład CV kelnerka

2023 | czas czytania 13 minut

Szukasz pracy w restauracji, ale nie wiesz jak napisać CV dla kelnerki? Ten artykuł rozwieje Twoje wątpliwości!

Przykład CV fryzjer / fryzjerka

Przykład CV fryzjer

2024 | czas czytania 14 minut

Szukasz pracy jako fryzjerka? Praktyczne porady i wskazówki w pisaniu CV fryzjera

Przykład CV księgowa / księgowy

Przykład CV księgowa / księgowy

2023 | czas czytania 16 minut

Wartościowe wskazówki, jak poprawnie napisać CV księgowej. Poznaj przykłady CV księgowego i aplikuj o pracę marzeń.