2022 | czas czytania: 15 minut

Podanie o staż

Co musisz wziąć pod uwagę przy ubieganiu się o miejsce na stażu? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Podanie o staż
Osoby, które dopiero wkraczają na rynek pracy, często poszukują sposobu na zdobycie realnego doświadczenia zawodowego, jeszcze podczas nauki. W takim przypadku opcja stażu lub praktyk będzie bardzo dobrym wyborem. Czym różnią się praktyki od stażu? Czy są płatne? Kto ma szansę na staż z Urzędu Pracy? Jak napisać podanie o przyjęcie na staż? O tym piszemy poniżej. Tak wygląda kreator cVCV na praktyki lub CV na staż

Chcesz zwiększyć swoje szanse na otrzymanie zaproszenia na praktykę lub staż? Z profesjonalnym CV to Ci się uda!
Stwórz CV w ciągu 5 minut z naszym kreatorem CV!

Przejdź do kreatora CV

Podział praktyk i stażów

Temat praktyk oraz stażu wcale nie jest taki prosty. Wielorakość opcji pokazuje, że mamy spory wybór w doborze odpowiedniej formy nauki zawodu. Poniżej przedstawiamy różne typy praktyk oraz stażów wraz z najważniejszymi definicjami.

Staż zawodowy – nauka zawodu, polegająca na zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy. Najczęściej stażysta posiada przydzielonego mu specjalnie „mentora”, czyli osobę, która uczy go zawodu. Staż odbywa się bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą a pracodawcą.

1. Staż z urzędu pracy

Na podstawie „Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” skierowanie do odbycia stażu z Urzędu Pracy przysługuje konkretnym grupom osób:

Staż, na który kieruje nas Powiatowy Urząd Pracy, może trwać od 3 do 12 miesięcy i jest płatny. Wynagrodzenie stażysty (zwane stypednium) jest pokrywane przez PUP i wynosi 120 % zasiłku dla bezrobotnych. Urząd opłaca za nas ZUS. Dodatkowo stażyście przysługują 2 dni płatnego urlopu za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu.

2. Staż absolwencki

To szczególna forma stażu, zaadresowana do absolwentów szkół oraz uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kim w świetle polskiego prawa jest „absolwent”? Jest to osoba, która ma status osoby bezrobotnej do 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły lub uczelni.

Staż absolwencki trwa od 6 do 12 miesięcy. Wynagrodzenie dla stażysty wypłaca starosta za pośrednictwem Urzędu Pracy.

3. Staż na własną rękę

Wraz z rozwojem rynku pracy w Polsce, wielu pracodawców rozpoczęło poszukiwanie stażystów także na własną rękę. Jest to szczególne popularne wśród kancelarii prawniczych oraz dużych korporacji. Co więcej, stażysta w prestiżowej firmie zarabia znacznie więcej niż stażysta zatrudniony poprzez PUP (dwa, a nawet trzy razy więcej). Istnieje także bardzo realna możliwość pozostania w danej firmie po ukończeniu stażu.

Gdzie szukać takich ofert stażowych? Na portalach oferujących ogłoszenia i pracy, ale i na stronach firm, które Cię interesują. Informacje o stażu znajdziesz najczęściej w zakładce zatytułowanej np. kariera.

4. Praktyki obowiązkowe (szkolne lub studenckie)

Mały koszmarek każdego studenta/ucznia. Są to praktyki, które organizuje jednostka ucząca, zawierając umowy z konkretnymi pracodawcami (często w długoletnie). Niestety w wielu przypadkach okazuje się, że firma przyjmująca praktykantów nie potrafi im znaleźć odpowiedniego, kształcącego zajęcia. Nierzadko obowiązkowe praktyki są męczące dla obu stron i zaświadczenie ich odbycia jest podpisywane nawet bez pojawienia się w pracy praktykanta. Praktyki obowiązkowe trwają zwykle min. 4 tygodnie i zawsze są nieodpłatne.

5. Praktyki dobrowolne

Praktyki te, jak sama nazwa wskazuje, są wyborem samego studenta. To on wybiera firmę, w której chce je odbyć. Chodź i praktyki dobrowolne są bezpłatne, to na pewno uczą Cię więcej o danej branży. Dodatkowo, niektóre uczelnie przyznają bonusowe punkty do indeksu za odbycie dodatkowych, dobrowolnych praktyk.

6. Staż zagraniczny w programie Erasmus+

Bardzo rozwojowym, a zarazem odważnym pomysłem jest wyjazd na staż zagraniczny w programie Erasmus+. Czas trwania takiego stażu to od 2 do 12 miesięcy. Student lub absolwent przebywający na wybranym stażu zagranicznym otrzymuje wsparcie uczelni, zarówno od strony formalnej, jak i językowej. Poza tym, staż w zagranicznym przedsiębiorstwie świetnie dopełnia idealne CV ;)

Icon einer Glühlampe

Dokumenty, które powinny znaleźć się w Twoim podaniu o staż

Składając aplikację na staż, nie posiadasz doświadczenia zawodowego. Co w takim razie powinno znaleźć się w Twoim CV? Czy należy dołączyć także list motywacyjny oraz dyplom ukończenia studiów? Oto lista niezbędnych dokumentów:

  • List motywacyjny czasem tytułowany potocznie „Podaniem” - to tutaj podajesz powód, dla którego chcesz odbyć staż w danej firmie. Bardzo ważny przy staraniu się o staż na własną rękę, stanowi dokument, który ma przekonać do Twojej kandydatury.
  • Aktualne CV
  • Wypełniony wniosek o staż z Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli ubiegasz się o staż za pośrednictwem PUP. Wzór znajdziesz na stronie Twojego Urzędu.
  • Dyplom ukończenia szkoły lub uczelni- szczególnie ważne w przypadku stażu, o który starasz się samodzielnie, często kandydaci wybierani są na zasadzie konkursu świadectw.
  • Pozostałe dyplomy i wyróżnienia - zaświadczenia o ukończonych kursach np. Językowych itp. Podobnie jak punkt wyżej, bardziej istotne w przypadku, gdy samodzielnie szukasz stażu.

Podanie o staż - jakie informacje podać?

Droga edukacji

Zaczynając karierę zawodową, podsumuj swoją dotychczasową edukację. Dla przyszłych stażystów jest to najważniejsza część życiorysu. Jeśli posiadasz dyplom ukończenia szkoły, uczelni, przydatnego kursu, warto o tym wspomnieć w swoim CV. Najważniejsze należy podać na samym początku i podawać kolejne etapy w kolejności antychronologicznej.

Wykształcenie jest tu kluczową kwalifikacją kandydata. Z tego powodu sekcja ta znajduje się na pierwszym miejscu w CV, zaraz po danych osobowych, ponieważ dzięki temu menadżer HR spojrzy na nią na samym początku.

CV tabelaryczne składa się zasadniczo z dwóch kolumn. Po lewej stronie znajduje się przedział czasowy danego etapu kariery czy edukacji, po prawej informacje o organizacji, lokalizacji i inne szczegóły. Ilość informacji podawanych w każdej sekcji może się różnić. Zależy to przede wszystkim od ich ważności dla danej firmy: im bardziej dana informacja możesz mieć powiązanie z tym konkretnym stażem czy praktyką, tym bardziej szczegółowe dane warto zaprezentować.

W przypadku wystąpienia luki w CV z powodu przerwania nauki lub poszukiwania pracy, nie ukrywaj tego faktu i pod żadnym pozorem nie kłam. Kłamstwa w CV mogą mieć poważne konsekwencje. Najlepiej będzie, gdy po prostu wyjaśnisz przyczynę występowania „luki” w życiorysie.

Szkolenia i praktyki

Ta sekcja CV obejmuje nie tylko szkolenia i praktyki, ale także wolontariat czy pracę dorywczą. Warto wymienić tu doświadczenia, które mają jakikolwiek związek z planowanym stażem. Kandydat starający się o staż jest na początku swojej kariery zawodowej, dlatego te powiązania doświadczenia z firmą i stażem sa dość powierzchowne.

Umiejętności

Znajomość obsługi komputera i doświadczenie w posługiwaniu się językami obcymi są szczególnie przydatne w tej częśćiu Curriculum Vitae. Tu warto też wejść trochę w szczegóły. Na przykład, jeśli masz doświadczenie w projektowaniu graficznym, powinieneś wskazać program, z którym pracujesz. W przypadku niektórych staży wymagane jest prawo jazdy, dlatego także warto to wymienić wśród umiejętności.

Zainteresowania

Twoje zainteresowania i hobby mają również miejsce w CV na staż, o ile przekazują właściwy przekaz. Na przykład sporty zespołowe udowadniają, że jesteś wysportowany i potrafisz pracować w zespole. Z drugiej strony nie warto zamieszczać informacji o hobby, które:

List motywacyjny o staż

Nie tylko o stałą pracę, ale także podanie o staż wymaga listu motywacyjnego. Obowiązują tu zwykłe zasady i standardy – również dla stażystów, jak i dla doświadczonych kandydatów. Jednak dla początkujących jest to wyzwanie bycia dopiero na początku swojej kariery. Konkretnie uzasadnij, co motywuje Cię do aplikacji na dany staż. Możesz np. napisać, że Twoje zainteresowania i umiejętności, będę przydatne w pracy.

Pisząc list motywacyjny, pamiętaj o jego indywidualizacji. Jednym ze sprawdzonych sposobów jest np. użycie słów kluczowych z tekstu ogłoszenia o stażu. Jeśli oczekuje się od kandydata „doskonałej umiejętności zarządzania czasem" w swoim liście motywacyjnym podaj przykład, który świadczy o Twoim zorganizowaniu i samodyscyplinie względem czasu pracy. Więcej informacji na temat tworzenia listu motywacyjnego znajdziesz w naszym artykule ”Schemat i struktura listu motywacyjnego” .

Po przygotowaniu podania o staż dokonaj korekty. Popraw ewentualne błędy ortograficzne, stylistyczne czy literówki. Najlepiej, abyś swoje podanie o pracę pokazał przed wysłaniem także innej osobie, aby i ona mogła sprawdzić poprawność pisowni.

Podanie o staż powinno również wizualnie pasować do branży, w której się ubiegasz o staż: CV w branży medialnej może być bardziej kreatywne niż to kierowane do bardziej konserwatywnego sektora bankowego. List motywacyjny o staż powinien pasować także pod względem do designu do życiorysu.

Nie zapomnij o podpisie

List motywacyjny kończy się imieniem i nazwiskiem kandydata po zwrocie pożegnalnym. Tutaj należy umieścić swój podpis, zamiast tylko wpisywać swoje imię i nazwisko. Najlepszym sposobem na to jest użycie niebieskiego pióra wiecznego, które oddziela podpis od reszty tekstu. Jednak w przeciwieństwie do podpisu, można je tworzyć za pomocą programu do pisania.

Jeśli wysyłasz podanie o staż e-mailem, masz dwie możliwości:

Aby zaoszczędzić Ci tej pracy, stworzyliśmy w naszym kreatorze CV generator sygnatur - po prostu spróbuj.

Podsumowanie

To warto zamieścić w podaniu o staż:

(*źródło: Wikipedia)

3 Oceny

Bewertungsstern Bewertungsstern Bewertungsstern Bewertungsstern Bewertungsstern Ø 1,0

Jak Ci się podobał ten artykuł?

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, to zainteresują Cię również te artykuły:

Strona tytułowa

Strona tytułowa

2023 | czas czytania 6 minut

Stroną tytułową podania o pracę przyciągniesz wzrok każdego rekrutera!

Podanie o pracę online

Podanie o pracę drogą mailową

2023 | czas czytania 11 minut

Wysyłanie podań o pracę drogą elektroniczną jest dzisiaj na porządku dziennym. Na co należy zwrócić uwagę podczas wysyłania aplikacji drogą mailową?

Załączniki do CV

Załączniki do podania o pracę

2023 | czas czytania 7 minut

Podanie o pracę, oprócz CV i listu motywacyjnego, zawiera też takie załączniki jak dyplomy, certyfikaty czy zaświadczenia. Które z nich są obowiązkowe? Sprawdź nasze wskazówki, dotyczące załączonych dokumentów.

Jak czytać ze zrozumieniem ogłoszenia o pracę?

Jak poprawnie czytać ogłoszenia o pracę? Poradnik dla szukających pracy.

2022 | czas czytania 16 minut

Jak poprawnie czytać ogłoszenia o pracę: Jacy kandydaci są poszukiwani? Jak powinno wyglądać Twoje CV, aby dostać pracę? Czego możesz oczekiwać w nowej pracy?

Praca za granicą

Jak znaleźć pracę za granicą?

2023 | czas czytania 11 minut

Interesuje Cię praca za granicą? Dziś pokażemy Ci, na co zwrócić uwagę w rekrutacji poza granicami Polski.